Menadžer prodaje MBE Bosna i Hercegovina Mjesto rada: Sarajevo Ciljevi i zadaci na radnom mjestu:
  • Izrada i ispunjenje plana prodaje, saradnja u vezi kreiranja marketing planova;
  • Dostavljanje informacija o potrebama klijenata i saradnja radi zadovoljenja potreba istih;
  • Obuka voditelja MBE store-ova za prodajne aktivnosti, saradnja u cilju proširenja baze kupaca;
  • Identifikacija potreba, priprema ponuda te zaključivanje ugovora sa velikim, međunarodnim i klijentima srednje veličine;
  • Usaglašavanja potreba klijenata sa logitičkim operaterima vezanih za realizaciju ugovora;
  • Ostale aktivnosti prema potrebama klijenata;
  Neophodno:  Iskustvo u komercijalnim poslovima
Copy link
Powered by Social Snap